Pravidlá súťaže na Facebook-u | Aupark Žilina | Nákupno-zábavné centrum

Pravidlá súťaže na Facebook-u

 • Súťaž o lístky na predstavenie Rock na dzedzine

  1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Nina Gírethová, nina.girethova@nepirockcastle.com

  2. Súťaž prebieha v termíne od 05.03 do 12.03.2024

  3. Výhrou v súťaži sú 2 lístky na predstavenie Rock na dzedzine

  4. Orgaizátor súťaže vyžrebuje výhercu výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

  - Žrebovanie výhercu sa uskutoční 12.03.2024 v popoludňajších hodinách

  - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Aupark Žilina a prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste vypublikovanom dňa: 05.03.2024

  - výherca bude vyžrebovaný spomedzi komentárov.

  5. O Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.