Pravidlá súťaže na Facebook-u

   • PODMIENKY PREBIEHAJÚCICH SÚŤAŽÍ NA FB STRÁNKE AUPARK ŽILINA

    Súťaž o balíčky k Zmyselným nákupom

    1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Nina Gírethová, nina.girethova@nepirockcastle.com

    2. Súťaž prebieha v termíne od 19.10. do 23.10.2023

    3. Výhrou v súťaži je balíček podľa vlastného výberu.

    4. Orgaizátor súťaže vyžrebuje výhercu výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

    - Žrebovanie výhercu sa uskutoční 23.10.2023v popoludňajších hodinách

    - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Aupark Žilina a prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste vypublikovanom dňa: 19.10.2023

    - súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz.

    - výherca bude vyžrebovaný spomedzi komentárov.

    5. O Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

   • SÚŤAŽ O WELLNESS POBYT PRE 2 OSOBY NA 2 NOCI V REZORTE VELKÉ KARLOVICE

    1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

    2. Súťaž prebieha v termíne od 19.7. do 28.7.2023

    3. Výhrou v súťaži je Voucher na pobyt vo Wellness hoteli Horal***+ alebo Spa hoteli Lanterna****, ktorý je súčásťou Resortu Valachy vo Velkých Karloviciach.

    4. Orgaizátor súťaže vyžrebuje výhercu výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

    - Žrebovanie výhercu sa uskutoční 28.7.2023 v popoludňajších hodinách

    - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Aupark Žilina a prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste vypublikovanom dňa: 19.7.2023

    - súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

    - výherca bude vyžrebovaný spomedzi komentárov.

    5.   O Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

    6. Výhra (Poukaz na pobyt) bude výhercovi zaslaná na emailovú adresu, ktorú poskytne Organizátorovi súťaže(Výhercu budeme kontaktovať správou cez facebook a za účelom odovzdania výhry ich požiadame o poskytnutie emailu.)

    V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

    7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Žilina v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

    8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

    9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

    10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

    11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

    12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

    Voucher zahŕňa: 

    • Ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci v izbách Standard Deluxe (Wellness hotel Horal) alebo Suite (Spa hotel Lanterna)

    • Raňajky formou bufetu

    • Večera formou teplého a studeného bufetu (pri obsadení hotela do 20 osôb poskytujeme servírovanú večeru o 4 chodoch)

    • Neobmedzený vstup do wellness

    • Spa taška na zapožičanie (župan, osuška, prezuvky)

    • Bezplatný shuttle servis medzi hotely Lanterna a Horal

    • Bezplatné zapožičanie LEKI palicou na nordic walking s využitím 7 turistických okruhov Resortu Valachy

    • Parkovanie, wifi

    Platnosť voucheru je do: 20.12.2023

   • SÚŤAŽ O BALÍK PRODUKTOV OD TITI PAPIERNICTVO

    1. Organizátorom súťaže je Aupark Žilina SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Žilina“). Kontaktná osoba súťaže: Júlia Molnárová Kráľová, julia.kralova@nepirockcastle.com

    2. Súťaž prebieha v termíne od 07.08. do 14.08.2023

    3. Výhrou v súťaži  balík produktov v hodnote až 140€ (1ks školskej tašky značky Topgal podľa vlastného výberu a produkty od značky Stabilo)

    4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

    - Žrebovanie výhercu sa uskutoční 14.8.2023 v popoludňajších hodinách

    - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Aupark Žilina a prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste vypublikovanom dňa: 07.08.2023

    - súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz. 

    - výherca bude vyžrebovaný spomedzi komentárov.

    5.  Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

    6. Výhru (balík produktov v hodnote až 140€ (1ks školskej tašky značky Topgal podľa vlastného výberu a produkty od značky Stabilo) si môže výherca vyzdvihnúť v predajni Titi papiernictvo v Aupark Žilina počas otváracích hodín predajne do 15.09.2023(Výhercu budeme kontaktovať správou cez facebook.)

    V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

    7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Žilina v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

    8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

    9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

    10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

    11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

    12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.